Materi UKBM bagi kelas XII

Mata Pelajaran


 UKBM PJOK-XII

 UKBM BAHASA ARAB PEMINATAN SEMESTER 5

 UKBM BAHASA ARAB SEMESTER 5

 UKBM PPKn SEMESTER 5

 UKBM BAHASA INDONESIA XII (WAJIB)

 UKBM BAHASA ARAB PEMINATAN SEMESTER 5

 UKBM BAHASA ARAB SEMESTER 5

 UKBM PPKn SEMESTER 5

 UKBM BAHASA INDONESIA XII (WAJIB)